วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดดวงแข คณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “อาสาน้อย” เพื่อปลูกฝังความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกฝนการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) ด้วยการฝึกปั้มหัวใจ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

Tags:

Comments are closed