วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

เบอร์ติดต่อ :

    สำนักงาน ผบก. โทร. 02-2076083

    ฝ่ายอำนวยการ โทร. 02-2076085

        งานพัสดุ โทร. 02-2076079

        การเงิน โทร. 02-2076087

    ฝ่ายพัฒนา ๑ โทร. 02-2076097

        ห้องสมุด โทร. 02-2076092

    ฝ่ายพัฒนา ๒ โทร. 02-2076090

    ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-2510253

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

email : info@nursepolice.go.th

เว็บไซด์หลัก : http://www.nursepolice.go.th

Facebook : Nursepolicepage