หน้าแรก

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) | อัตลักษณ์ (IDENTITY)

การจัดการภาวะฉุกเฉิน | มีวินัย ใจอาสา

กิจกรรม ชวนชม ชวนเรียนรู้ สู้ภัย COVID19

กิจกรรมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในอาคารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี นำทีมอาจารย์พยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบา…