ภาพกิจกรรม และรายละเอียดรายละเอียดช่องทางสำหรับผู้ต้องการสอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษา

  • พล.ต.ต. หญิง ดร. สุรัมภา รอดมณี นำคณะนศพต. และนรผ. เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิโรตารี 3350 (วันที่ 31 ม.ค. 66)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชั้น 1 ฝ่ายพัฒนา 2 โทร 02-207-6090