ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาล ปี2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ทั้งประเภท บุคคลทั่วไป และ โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ

ประจำปีการศึกษา 2558
 

ผู้สมัครที่จะส่ง Fax หลักฐานการโอนเงิน โปรดเขียน ชื่อ และ เลขที่ของผู้สมัคร ในใบส่ง Fax ให้ชัดเจน เนื่องจากมีผู้ส่งมาพร้อมกันหลายคนทำให้ยากแก่การตรวจสอบ

**ผู้ส่งมาแล้ว แต่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ ขอให้ส่งมาใหม่อีกครั้ง

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ >>> http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่ 9 - 21 ธันวาคม 2557 (รับสมัครเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น)

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับถ้วยพระราชทานชนะเลิศรวมกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พิธีมอบหมวกพยาบาลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2558

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจทุกท่าน

มอบทุนการศึกษา 12 ธันวาคม 2557

โดย พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต  ผบช.ศ.  มอบทุนการศึกษา

ประกาศจาก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วพ.

เอกสารประกอบ:

ประกาศรับสมัครงาน