ประกาศ ให้ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลปี 2558 ตรวจสอบและยืนยันผลคะแนน

ให้ผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี2558 ทั้งประเภท บุคคลทั่วไป และโครการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ

ตรวจสอบ แก้ไข และยืนยันผลคะแนนของผู้สมัครที่หน้าระบบรับสมัครที่ http://nursepolice.thaijobjob.com

กำหนดการแก้ไขสิ้นสุด วันพุธ ที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 16.30น.

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ >>> http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่ 9 - 21 ธันวาคม 2557 (รับสมัครเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น)

พิธีมอบหมวกพยาบาลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2558

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจทุกท่าน

มอบทุนการศึกษา 12 ธันวาคม 2557

โดย พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต  ผบช.ศ.  มอบทุนการศึกษา

ประกาศจาก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วพ.

เอกสารประกอบ:

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล, เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา

เอกสารประกอบ:

ประกาศรับสมัครงาน