ประกาศ รายชื่อเรียกสัมภาษณ์และตรวจรางกาย หลักสูตรพยาบาล(เพิ่มเติมทดแทน) ปี2559

ประกาศ รายชื่อเรียกสัมภาษณ์และตรวจรางกาย หลักสูตรพยาบาล(เพิ่มเติมทดแทน) ปี2559

รายงานตัว 4 ก.ค. 2559 เวลา 08.00 - 09.00 น.

ตารางกำหนดการอยู่หน้าสุดท้ายของหนังสือประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี 2559 (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ผู้ที่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองผู้ช่วยฯทุกคน ให้มารายงานตัว 1 ก.ค. 2559 เวลา 10.15 - 15.00 น.

ผู้มีรายชื่อที่จะมาทำสัญญาโปรดอ่าน การปฏิบัติตนในการทำสัญญา และค่าลงทะเบียน ตามลิ้งค์ด้านล่าง

>> การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2559

>> ค่าลงทะเบียนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2559

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา ชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(Admission) ปี 2559

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา ชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(Admission) ปี 2559

รายงานตัววันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ผู้มีรายชื่อที่จะมาทำสัญญาโปรดอ่าน การปฏิบัติตนในการทำสัญญา และค่าลงทะเบียน ตามลิ้งค์ด้านล่าง

>> การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล ปี2559

>> ค่าลงทะเบียนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี2559

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี2559

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2559

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2559

ค่าลงทะเบียนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2559

ประกาศ ค่าลงทะเบียนการศึกษา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในวันมอบตัวและทำสัญญาประมาณ 27,600(เป็นค่าลงทะเบียน+ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)

เอกสารประกอบ: