แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ประธานในพิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ. ให้การต้อนรับประธานในพิธีและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่​ 8​ ม.ค. 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 43 ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุล้มหน้าฟาดกำแพง ​เมื่อ​เวลา 16.30 น. ขณะที่นศพต.ชั้นปีที่ 4 กำลังเดินทางกลับจากการฝึกปฏิบัติอนามัยโรงเรียนจากโรงเรียนวัดสระบัว เพื่อกลับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ ระหว่างทางได้พบตำรวจในโครงการพระราชดำริกำลังให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ นศพต.ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน จึงได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยการประเมินเบื้องต้นและได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการทำแผล และทางตำรวจได้ประสานให้กู้ภัยมารับตัวเพื่อส่งต่อไปยังรพ.ต่อไป

วันที่​ 8​ ม.ค. 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 43 ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุล้มหน้าฟาดกำแพง ​เมื่อ​เวลา 16.30 น. ขณะที่นศพต.ชั้นปีที่ 4 กำลังเดินทางกลับจากการฝึกปฏิบัติอนามัยโรงเรียนจากโรงเรียนวัดสระบัว เพื่อกลับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ ระหว่างทางได้พบตำรวจในโครงการพระราชดำริกำลังให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ นศพต.ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน จึงได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยการประเมินเบื้องต้นและได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการทำแผล และทางตำรวจได้ประสานให้กู้ภัยมารับตัวเพื่อส่งต่อไปยังรพ.ต่อไป

Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)