แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ  ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ )วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดย พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโนรีกูล  รอง พตร.ประธานในพิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา มี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์  ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
พ.ต.อ.นพ. ดนุกฤต   กลัมพากร ประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด นำคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์สาธิตทางการพยาบาล มูลค่า 500,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและคัดเลือกเพื่อตรวจสอบสถานะสมัครสมบูรณ์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก(โครงการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒