แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ.(สบ ๗)(๓))รพ.ตร. ประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๓๐) มีผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 18 ม.ค. 2562 ผู้บริหาร​ คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล​ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม​ และเล่นดนตรีไทย​ ในงานอุ่นไอรัก​ ณ​ ลานพระราชวังดุสิตฯ
วันที่ 22 ​ม.ค. 2562 พล.ต.ต.หญิง​ ดร.นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ผบก.วพ. รับมอบ​ธงประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า​ประจำปี 2562​ ซึ่งเป็นไปตามวาระประจำปีของแต่ละเหล่า​ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานอย่างต่อเนื่องกันมานานถึง28 ปี ต่อจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ​ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมพัฒนาวิชาชีพด้านการพยาบาลและความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างชาวพยาบาลสี่เหล่าให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นต่อไป
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒