ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(admission) 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(admission) 2558

ผู้ที่จะมามอบตัวให้เตรียมหลักฐานและเขียนหนังสือสัญญาตามประกาศ >> ประกาศ การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญา เป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 2558

***ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัว เฉพาะภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น จากประกาศค่าใช้จ่ายในเอกสารประกอบ***

ประกาศรับ นักศึกษาพยาบาล(admission)2558

ตรวจร่างกาย วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 06.30-07.00น.

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-16.00น.(รายงานตัวเวลา 13.00น.)

เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โดย คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้

๑. ประเภท/กลุ่มของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ รายงานวิจัย

๒. ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียการได้ยินของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO HEARING LOSS AMONG TRAFFIC POLICE WORKING IN BANGKOK

๓. ปีที่วิจัย ๒๕๕๖

๔. ผู้วิจัย พ.ต.ท.หญิงพัชรี กระจ่างโพธิ์

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับถ้วยพระราชทานชนะเลิศรวมกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งที่ 31 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรับสมัครงาน