เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID ๑๙ (ฉบับที่ ๔) (สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

Read more

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.- 23 ม.ย.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 022076290

ประกาศรับสมัครและคัด

Read more

พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ.(สบ ๗)(๓))รพ.ตร. ประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๓๐) มีผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิง

Read more

วันที่ 18 ม.ค. 2562 ผู้บริหาร​ คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล​ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม​ และเล่นดนตรีไทย​ ในงานอุ่นไอรัก​ ณ​ ลานพระราชวังดุสิตฯ

Read more

วันที่ 22 ​ม.ค. 2562 พล.ต.ต.หญิง​ ดร.นงเยาว์​ สมพิทยานุรักษ์​ ผบก.วพ. รับมอบ​ธงประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า​ประจำปี 2562​ ซึ่งเป็นไปตามวาระประจำปีของแต่ละเหล่า​ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานอย่างต่อเนื่องกันมานานถึง28 ปี ต่อจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ​ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมพัฒนาวิชาชีพด้านการพยาบาลและความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างชาวพยาบาลสี่เหล่าให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นต่อไป

Read more

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ประธานในพิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ. ให้การต้อนรับประธานในพิธีและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติว

Read more

วันที่​ 8​ ม.ค. 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 43 ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุล้มหน้าฟาดกำแพง ​เมื่อ​เวลา 16.30 น. ขณะที่นศพต.ชั้นปีที่ 4 กำลังเดินทางกลับจากการฝึกปฏิบัติอนามัยโรงเรียนจากโรงเรียนวัดสระบัว เพื่อกลับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ ระหว่างทางได้พบตำรวจในโครงการพระราชดำริกำลังให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ นศพต.ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน จึงได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยการประเมินเบื้องต้นและได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการทำแผล และทางตำรวจได้ประสานให้กู้ภัยมารับตัวเพื่อส่งต่อไปยังรพ.ต่อไป

Read more

พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมพยาบาลสี่เหล่า ในงานมุทิตาจิตเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณข้าราชการพยาบาลสี่เหล่าที่รับราชการจนเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

โพสต์โดย วิทยาลัยพยา

Read more

พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโนรีกูล รอง พตร. ประธานในพิธีสำเร็จการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหารอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโน

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีปัจฉิมนิเทศผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา 2560) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่องพลังสุขในวิชาชีพพยาบาล (ภาค 1) ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยา

Read more