วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาพยาบาลภาคสนาม รุ่นที่ ๑๓๔

โดยมี รศ.พล.ต.ต. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗ ) เป็นประธานในพิธี

พล.ต.ต.พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง กานต์พิชชา สุทธิสัตยารักษ์ นายแพทย์ สบ๖ , พ.ต.อ.โรจนินทร์ ทองใบ รอง.ผบก.สปพ. ,พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. , พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ รอง ผบก.อคฝ. , พ.ต.อ.กฤษกร หอมจรรยา ผกก.๖ บก.ปพ. , พ.ต.อ.หญิง ชนัญญา วรอนุวัฒนกุล ผกก.สสน.๕ บช.ตชด. เข้าร่วมในพิธี โดยมี พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ

Tags:

Comments are closed