วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจัดพิธีมอบหมวกพยาบาลให้กับพยาบาลตำรวจ รุ่น ๔๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต คเณศ บุญเกษมสันติ รองพตร. เป็นผู้มอบโล่รางวัลและ เกียรติบัตร ได้ให้โอวาทนักศึกษาพยาบาลตำรวจ และ พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นผู้มอบประดับขีดหมวกพยาบาลให้กับ พยาบาลตำรวจ รุ่น ๔๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Tags:

Comments are closed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds