วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม รุ่นที่ ๑๓๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี พ.ต.อ.วราวุธ เจียมสุข รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

Tags:

Comments are closed