วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจและ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เข้ารับทุนการศึกษา จาก พล.ต.อ พรหมธร ภาคอัต อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคุณใจชนก ภาคอัต ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ทุน ณ ห้องประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#PoliceNursingCollege

#วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

#โรงพยาบาลตำรวจ

Tags:

Comments are closed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds