วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธี

#PoliceNursingCollege

#วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

#โรงพยาบาลตำรวจ

Tags:

Comments are closed