วันที่ 1 กันยายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดประธานเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ดร. สหรัฐ เจตมโนรมย์ นักจิตวิทยาที่ปรึกษา/ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น เป็นผู้บรรยาย และมี อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมการอบรม

Tags:

Comments are closed