วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิญปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ การวิจัยในคลินิก” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอมอร แสงศิริ บรรยายในหัวข้อ Clinical Research Methodology

Tags:

Comments are closed