วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องโถง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๑ เข้าแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรและทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tags:

Comments are closed