วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ พล.ต.อ.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นตัวแทนรับมอบ

Tags:

Comments are closed