รศ.พล.ต.ต.ดร. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รอง พตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนามประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑๓๔ โดยมี พล.ต.ต.หญิงสุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กล่าวรายงานในพิธี และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Tags:

Comments are closed