๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดําหัวผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.ต.สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ รองแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. เป็นประธาน พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์ , พล.ต.ต.หญิง ยุพิน เนียมแสง อดีตผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมพิธี

Tags:

Comments are closed