วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต. หญิง ดร สุรัมภา รอดมณี นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจเข้ารับทุนการศึกษา จาก พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน

Tags:

Comments are closed