พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 54 (ประจำปีการศึกษา 2564 ) โดยท่าน พล.ต.ต. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 54 (ประจำปีการศึกษา 2564 ) และรับขีดหมวก จาก พล.ต.ต. หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหาร อาจารย์และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Tags:

Comments are closed