กิจกรรมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในอาคารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

กิจกรรมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในอาคารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564