ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี นำทีมอาจารย์พยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลตำรวจ ณ อัมรินทร์พลาซ่าชั้น 3

โดยมี พ.ต.อ.หญิง สมบูณณ์ สุโฆสิต ซึ่งเป็นผู้ควบคุมศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อัมรินทร์พลาซ่าชั้น 3 ช่วยให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานครั้งนี้

Tags:

Comments are closed