ในวันที่ 8 ส.ค.2562 เวลา 07.30 น.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย 50 ปี วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มี พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมในพิธี และครูผู้ประกอบพิธีคือ พ.ท.เสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง พ.ศ. 2555

Tags:

Comments are closed