วันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ โรงเรียนพยาบาลภาคสนาม วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจัดฝึกอบรมการพยาบาลภาคสนาม ทั้งการฝึกโรยตัว ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

Tags:

Comments are closed