ประกาศจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

https://drive.google.com/file/d/10Le3SB_OaMmE-Cj-dx8n8vrWurGtIk08/view?usp=sharing

Tags:

Comments are closed