ช่องทางการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, E-book และ E-journal ของห้องสมุดกลาง รพ.ตร.

คลิกลิงก์ https://sites.google.com/newknowledgeinfo.com/pgh/home

** หากต้องการใช้งานภายนอกโรงพยาบาลตำรวจ ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. โทร. 6141 หรือที่อีเมล librarypgh@gmail.com **

Tags:

Comments are closed