นศพต.ชั้นปีที่ 4 ที่ฝึกงาน BMC รพ.ชะอำ เข้าร่วมงานต้อนรับ รมต. กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว เครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่ อ.ชะอํา ที่โรงพยาบาลชะอำ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 – 11.30 น.

Tags:

Comments are closed