วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม วันเอดส์โลก 2023 โดยปล่อยแถวรณรงค์ภัยร้ายจากโรคเอดส์ ถือป้ายเดินขบวนรณรงค์จากหน้าอาคาร มภร. ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจไปยังห้องโถง อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่เปิดกิจกรรม

#WordAIDSDay2023

#PoliceNursingCollege

#วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

#โรงพยาบาลตำรวจ

Tags:

Comments are closed