๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี รศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธาน และมี พล.ต.ต.หญิงพันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตำรวจ ให้เกียรติ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจทุกนาย ที่ได้รับหมวกในพิธีนี้

#พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจ

#PoliceNursingCollege

#วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

#โรงพยาบาลตำรวจ

Tags:

Comments are closed