๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ โดยมี รศ.พล.ต.ต.ดร. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รอง พตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตร มอบรางวัลการประกวดแต่งกลอน ให้กับ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

Tags:

Comments are closed