ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องประเด็นกฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล : การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์  ชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หากท่านสนใจสามารถสมัครได้ที่ QR Code ด้านล่าง รับจำนวนจำกัด!!

Tags:

Comments are closed