วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) และ พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะ นักศึกษาพยาบาลตำรวจจำนวน 10 คน เข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานมูลนิธิ คุณอรัญญา อรัณยกานนท์ และคณะ มอบเงิน ทุนการศึกษา และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ รวมมูลค่า 685,000 บาท ณ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 15 โรงพยาบาลตำรวจ

Tags:

Comments are closed