***ผู้ที่จะเข้าใช้ E-book E-journal ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ต้อง Login ด้วย Account ของ G Suite for Education เท่านั้น***

หากยังไม่มี Account หรือมีแล้วแต่เข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อที่ห้องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองเท่านั้น

 


ตัวอย่างการเข้าใช้

1.หลังจากกด เข้าสู่หน้าห้องสมุด แล้วจะปรากฏหน้ากรอก username ดังรูป แล้วกด Next

1

2.ให้ใส่ username ที่ลงท้ายด้วย@nursepolice.go.th เท่านั้น ไม่สามารถใช้user@gmail.comโดยทั่วไปได้

3.กรอกรหัสผ่าน แล้วกด Sign in

3

4.เมื่อ user และ password ถูกต้อง จะสามารถเข้าสู่หน้ารายชื่อ Ebook และ Ejournal ได้

4