เมื่อกรอกฟอร์มเสร็จแล้ว >>> กด “ส่ง” >>> รีเฟรช 1 ครั้ง (เพื่อให้ข้อมูลการจองขึ้นในปฏิทิน)