วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (วฐ.)

พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วฐ.)

พ.ต.อ.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์
ผศ.(สบ๔)

 พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์
ผศ.(สบ๓)

ว่าที่​ ร.ต.อ.หญิง​ เบญญาภา​ ทนต์ประเสริฐเวช
อาจารย์ (สบ ๑)​