พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รองพตร. มอบนโยบายฯ แก่ข้าราชการ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุธี ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

Read more

📍คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลตำรวจร่วมส่งผลงานประกวด “การจัดการความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ของหน่วยงานในโรงพยาบาลตำรวจ”” ณ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นี้🙏

Read more