สัปดาที่ตารางเรียนรวม นสพต. ปี 1ตารางเรียนรวม นสพต. ปี 2ตารางเรียนรวม นสพต. ปี 3ตารางเรียนรวม นสพต. ปี 4
1 (9-13 ส.ค. 64)สัปดาห์ที่ 1 ตารางเรียน ปี 1สัปดาห์ที่ 1 ตารางเรียน ปี 2 สัปดาห์ที่ 1 ตารางเรียน ปี 3 สัปดาห์ที่ 1 ตารางเรียน ปี 4
2 (16-20 ส.ค. 64)
3 (16-20 ส.ค. 64)
4 (23-27 ส.ค. 64)
5 (30-3 ก.ย. 64)
***อัพเดททุกวันศุกร์ของสัปดาห์***
*แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนา 1*