ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ. นพรัตน์ สีนวลสด
ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท. ชัยอนันท์ คุ้มภัย

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง นาตยา นิลวงศ์

สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ร.ต.อ.หญิง นาวา อันเสน

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ร.ต.อ. จักรพงศ์ กิตติถิรกุล

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ด.ต.หญิง ภูพาน กินขุนทด
ผบ.หมู่-ลูกแถว