ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ. รัชเดช นันทพฤกษาเดชา
ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท. ชัยอนันท์ คุ้มภัย
รอง ผกก.ฝอ. วพ.

พ.ต.ท.หญิง นาตยา นิลวงศ์
สว. ฝอ. วพ

พ.ต.ต. ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐ์สุธี
สว.ฝอ. วพ.

ร.ต.อ.หญิง นาวา อันเสน
รอง สว.ฝอ.

ร.ต.ท. จักรพงศ์ กิตติถิรกุล
รอง สว.ฝอ. วพ.

ด.ต.หญิง ภูพาน กินขุนทด
ผบ.หมู่-ลูกแถว