ฝ่ายพัฒนา ๑

ฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ์ ภารศิลป์
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.ท. สุรชัย แก้วพิกุล
รอง ผู้กำกับฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.ท. หญิง จิระพัชร์ หวังสุข
สว.ฝ่ายพัฒนา ๑ (ปฏิบัติราชการ)

ร.ต.ท.หญิง ชมนภัส ชำนาญดี
รอง สว.(อก.)ฝ่าย พน.๑

ด.ต.หญิง เพียงใจ บุญทอง
ผบ.หมู่-ลูกแถว