ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ (สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับที่ ๒ ) (สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ฉบับที่ ๓)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาล

Read more

วันที่​ 8​ ม.ค. 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 43 ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ประสบอุบัติเหตุล้มหน้าฟาดกำแพง ​เมื่อ​เวลา 16.30 น. ขณะที่นศพต.ชั้นปีที่ 4 กำลังเดินทางกลับจากการฝึกปฏิบัติอนามัยโรงเรียนจากโรงเรียนวัดสระบัว เพื่อกลับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ ระหว่างทางได้พบตำรวจในโครงการพระราชดำริกำลังให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ นศพต.ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน จึงได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยการประเมินเบื้องต้นและได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการทำแผล และทางตำรวจได้ประสานให้กู้ภัยมารับตัวเพื่อส่งต่อไปยังรพ.ต่อไป

Read more