ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.- 23 ม.ย.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 022076290

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ https://nursepolice.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.- 23 ม.ย.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 022076290