พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รองผู้การวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธี โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการภาวะฉุกเฉิน โดยมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพยาบาลตำรวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เข้าร่วมในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

Tags:

Comments are closed