พ.ต.อ.นพ. ดนุกฤต กลัมพากร ประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด นำคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์สาธิตทางการพยาบาล มูลค่า 500,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รอง ผบก.วพ.รพ. และคณะผู้บริหารให้การตอนรับ ในวันพุธที่ 3 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสุธี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Tags:

Comments are closed