ในวันที่23 ตุลาคม2561 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมสักการะ ถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณ พระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันองค์พระบาทสมเด็จปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tags:

Comments are closed