ในวาระครบรอบ ๒๐๐ปี สัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ขอเชิญผู้สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการ #GreatAndGoodFriends ได้ที่เว็บไซต์ www.greatandgoodfriends.com

Tags:

Comments are closed