พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีเปิดห้องประชุมรุจิรวงศ์ โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิรุจิรวงศ์ คณะบริหารโรงพยาบาลตำรวจ อดีตผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี โดยมี พ.ต.อ.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ รักษาการผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรุจิรวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Tags:

Comments are closed