Elementor #2979

ประกาศ คืนเงินหลักประกันสัญญา

ประกาศ คืนเงินหลักประกันสัญญา

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีควา...
Read More
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ เเละศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจทุกท่าน ร่วมงาน “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี เเห่งการผลิตเเละพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
พล.ต.ท. ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ที่ปรึกษา (สบ ๘) ประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบทุนการศึกษารางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติ โดยมีพล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 8 ส.ค.2562 เวลา 07.30 น.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทย 50 ปี วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มี พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธี
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล
รับสมัคร นักศึกษาพยาบาล