วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอขอบคุณ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจและอาจารย์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ในวัน พุธที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปครองนักศึกษาพยาบาลตำรวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑) โดยมีผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมในพิธี ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคมพ.ศ 2561 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ธ สถิตในดวงใจ ปวงราษฎร์ชาวไทย ภักดีราชัน” โดยมีพลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์   สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเทิดทูนเนื่องใวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก

Read more

พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะผู้บริหารอาจารย์ และบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม

Read more

พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย.๒๕๖๑

Read more

พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.รพ.ตร. และคณาจารย์ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้มีอุปการะคุณ ในการมอบ ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ จำนวน 5 ทุน ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สุธี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ ชั้น 1 วพ.รพ.ตร.

Read more