พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมพยาบาลสี่เหล่า ในงานมุทิตาจิตเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณข้าราชการพยาบาลสี่เหล่าที่รับราชการจนเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑ ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

โพสต์โดย วิทยาลัยพยา

Read more

พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโนรีกูล รอง พตร. ประธานในพิธีสำเร็จการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหารอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.ชนินทร์ สุดโน

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีปัจฉิมนิเทศผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา 2560) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่องพลังสุขในวิชาชีพพยาบาล (ภาค 1) ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยา

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาพยาบาลตำรวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เข้าร่วมในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยา

Read more

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานห้องโถง ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี

https://www.facebook

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอขอบคุณ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจและอาจารย์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ในวัน พุธที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

Read more

พล.ต.ต หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปครองนักศึกษาพยาบาลตำรวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑) โดยมีผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมในพิธี ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคมพ.ศ 2561 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ธ สถิตในดวงใจ ปวงราษฎร์ชาวไทย ภักดีราชัน” โดยมีพลตำรวจตรีหญิง ดร.นงเยาว์   สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเทิดทูนเนื่องใวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ก

Read more