ขอเชิญชวนประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ “Management in Preterm Nursing” วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิชาการชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ขอเชิญชวนประชุมวิชาก

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอเเสดงความยินดีกับนางสาววิไลพร ไหลงาม ศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ รุ่น 27 ปฏิบัตงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2559

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจข

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอชื่นชม ร.ต.ทไพฑูรย์ พรไชยา ตำเเหน่ง รอง.สว.ตม.จว.จันทบุรี ศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจรุ่น 33 ได้ช่วยเหลือเเม่เเละลูกชาวกัมพูชา โดยใช้ความรู้และความสามารถในการทำคลอดจนเเม่และลูกปลอดภัย

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจข

Read more