พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะผู้บริหารอาจารย์ และบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม

Read more

พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย.๒๕๖๑

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์และเข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรผู้ช่วยฯ ปี2561

รายละเอียดอ่านได้จาก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสำหรับพยาบาล วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

Slide บรรยายวันที่ 1

Read more

พล.ต.ต.หญิง ดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผบก.วพ.รพ.ตร. และคณาจารย์ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561

Read more

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้มีอุปการะคุณ ในการมอบ ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ จำนวน 5 ทุน ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สุธี ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ ชั้น 1 วพ.รพ.ตร.

Read more